Investīciju kritēriji:
  • Veiksmīga atrašanās vieta (pilsētu centri, elitāri un kūrorta tipa rajoni), rajoni ar augstu platību/dzīvokļu izīrēšanas un pārdošanas potenciālu
  • Augsta objektu gatavības pakāpe vai precīzi izanalizēti, izstrādāti projekti (celtniecības projektiem)
  • Objekts bez juridiskiem apgrūtinājumiem
  • Labvēlīga tirgus konjuktūra (sagaidāmā noieta pieaugums ne mazāk kā 10-15% gadā 5 gadu laikā) uz doto nekustamā īpašuma tipu attiec. vietā
  • Apkārtnē labvēlīgi administratīvie un politiskie apstākļi, saprotami un kontrolējami riski
  • Pieņemamie reģioni: intensīvi augoši rajoni, ar augstu nekustamā īpašuma pieprasījuma potenciālu (Baltijas valstis)
 
Vadības stratēģija : Buy & hold.
  • Atkarībā no ieguldījuma portfeļa - nodrošināt portfelim pozitīvu rentabilitāti.
  • Stratēģiskie mērķi: objektu pārdošana pēc minimālā investēšanas termiņa beigām un plānotā peļņas līmeņa sasniegšanas
  • Sagaidāmās peļņas līmenis: ne mazāk par 20%